Stichting Nationale Gedenkdagen

Nieuws

Koningsdag 2023

Het is weer zo ver. De tweede viering van Koningsdag in Naarden Vesting sinds Corona.  Nu is het tijd om deze dag weer uitgebreid te vieren. Wij hopen van harte dat u met ons deze dag in goede gezondheid uitbundig zal kunnen beleven.

Wij hopen natuurlijk, dat het goed met u gaat en waar zou het Oranjecomité geweest zijn zonder uw steun en inspanning!

Het comité is lid geworden van de KBOV (Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen). Koningsdag 2023 staat in het teken van Saamhorigheid. De KBOV biedt suggesties en ideeën aan om met name voor kinderen en ouderen er een bijzondere feestelijke dag van te maken.
Vanaf vandaag gaan wij deze ideeën uitrollen en wordt u via onze website en via het Naarder Nieuws op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Een van onze eerste acties is: Stuur een brief aan de koning. Op de website https://postvoorhetpaleis.nl/ is alle informatie over dit initiatief terug te vinden.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Stichting Nationale Gedenkdagen

Gerda Hafkamp, Friso ten Brink, Saskia Cartwright

Organisatie

Voor het jaarlijks organiseren van Koningsdag en de 4 mei herdenking heeft het Oranje Comité vrijwilligers nodig. Wij zijn voor de organisatie van de Kindervrij markt op Koningsdag op zoek naar vrijwilligers. Daarnaast hebben wij ook vrijwilligers nodig voor fondsen werving en communicatie. Heb je interesse neem contact op met Gerda Hafkamp (0622571957; e-mail trust [at] xs4all [dot] nl of Friso ten Brink ( 0624129140;e-mail frisotenbrink [at] kpnmail [dot] nl )