Stichting Nationale Gedenkdagen

Herdenking Rehobothschool

17 april 2024 – Kinderen van groep 7 van de Reobothschool herdenken de vijf vaderlanders die op 5 februari 1945 door de Duitsers lafhartig zijn vermoord.

Herdenking van de Rehobotschool bij het verzetsmonument
aan de Thierensweg

Programma
● Welkomstwoord
● Voorlezen van het verhaal over de Thierensweg
● 1 minuut stilte
● Zingen van Wilhelmus van Nassaoue (eerste en laatste couplet)
● Defilé langs het monument en bloemlegging
● Slotwoord

De Indië veteraan Gerard van der Lee heeft jaren lang op de Reobothschool een les gegeven over de 2e Wereldoorlog.